Ο καιρός (κάντε κλικ)

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Παραδίδοντας γῆν καί ὕδωρ στους Γερμανούς.

Reblogged from: 
http://www.logiosermis.net/

Γράφει η Γιώτα Χουλιάρα

''H φράση γῆν καί ὕδωρ συμβολίζει την υποταγή άνευ όρων σ ΄έναν κατακτητή. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Ηρόδοτο, οι Πέρσες ήταν εκείνοι που απαιτούσαν γῆν καί ὕδωρ από τους λαούς που τους παραδίδονταν.

Για την ακρίβεια, η απαίτηση για γῆν καί ὕδωρ συμβόλιζε ότι αυτοί που παραδίδονταν στους Πέρσες παραιτούνταν από κάθε δικαίωμα πάνω στη γη τους και στα αγαθά της. Δίνοντας γῆν καί ὕδωρ αναγνώριζαν την περσική εξουσία πάνω σε όλα. Ακόμη και οι ζωές τους άνηκαν στον βασιλιά των Περσών. Μετά από αυτή την αναγνώριση, ακολουθούσαν διαπραγματεύσεις για τις υποχρεώσεις και τα προνόμια των υποτελών.''

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...